Jatkuva kehittäminen on kilpajuoksua paikallaan
. Kehitetään yrityksen toimintoja pienin askelin jolloin ei jäädä kilpailijoista jälkeen, mutta ei aina päästä edellekään. 

Tason säilyttämisen lisäksi saadaan ja ylläpidetään kehitysrutiinia jolloin asioihin uskalletaan ja osataan tarttua heti virheiden ilmaannuttua. Tämä on erittäin tärkeää toimintaa, sillä muuten tuottavuus laskee samoin kuin laskee kehittämisosaaminen. 
Uusien projektien käynnistäminen on huomattavasti helpompaa ja muutosvastarinta vähäistä kun henkilöstö osaa ja ymmärtää kehittämisen tärkeyden.
Jatkuvan kehittämisen menetelmät tulee osata tiimitasolla jolloin kehittäminen on osa päivittäistä toimintaa. 

Tuottava työympäristö jatkuvan kehityksen tuloksena!

Koulutuspäivä hukan eliminoimiseen 

PAIKKA: .
                   .

AIKA:       myös yrityskoulutuksena, tiedustele lisää

KOHDERYHMÄ: 
Työtiimien jäsenet ja esimiehet, menetelmäsuunnittelijat, tuotesuunnittelijat, työnjohtajat,  luottamushenkilöt sekä toimintojen kehittäjät. Osaatko ja haluatko Sinä kehittää tuottavuutta?
OSANOTTOMAKSU: 
Osanottomaksu 485 € / hlö. Hinta Alv 0 %, sisältäen luentoaineiston ja kahvit / lounas.
ILMOITTAUTUMINEN:  .
Heikki Voutilainen heikki.voutilainen@lry.fi

 

Tuottava työympäristö, päivän ohjelma

8:00       Ilmoittautuminen
                    * Aamupala, kahvi
8:30       Teemapäivän avaus. Tuottavuus; mitä, miksi,
                 kehityskohteet
                7+1 hukkaa ja henkilöstön osaaminen
                Tuottavuus – ajanhallinta – jalostava työ 
11:30          * Lounas
12:15      5S, työympäristön tehokkuus ja turvallisuus
                Asetukset, tuote- ja sarjavaihdot, valmistelu
                    * Kahvi 
                Prosessit (layout) – tiimit (työpiste) –
                henkilöt (osaaminen)
- 16:00    Jatkuva parantaminen, päivän yhteenveto

tunnista epäkohdat - kehittäminen on oppimista

Tuottavuus; mitä - miksi - kehityskohtee

7+1 hukkaa ja henkilöstön osaaminen 

Tuottavuus ja ajanhallinta - jalostava työ

5S, työympäristön tehokkuus ja turvallisuus 

Asetukset, tuote- ja sarjavaihdot, valmistelu.

Jaa asetus- ja valmistelu ulkoiseen ja sisäiseen tekemisaikaan. Kehitä sisäistä asetusta ja sen osaamista. Työn valmistelut on tehtävä ennakkoon, jolloin hukka poistuu.

Prosessit (layout) – tiimit (työpiste) – henkilöt (osaaminen)
Prosessi täytyy standardoida ja vakauttaa ennen kuin jatkuvia parannuksia voi tehdä.
Kun prosessi vaihtelee ilman vakiointia, jokainen parannus siihen on vain uusi muunnelma jota satunnaisesti käytetään tai useimmiten ei.