Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita

EK:n ja SAK:n tuottavuusasiantuntijaryhmän laatimaan julkaisuun on koottu Suomessa käytettäviä työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja tulkintoja yritysten ja työpaikkojen nykypäivän tarpeisiin. Sen tarkoituksena on selkeyttää työntutkimuksen menettelytapojen tulkintoja ja antaa pohjaa yritys- ja työpaikkakohtaisten sovellusten tekemiseen.

Työntutkimuksen tavoitteena on parantunut tuottavuus, työhyvinvointi ja kannattavuus tehokkailla, taloudellisilla ja turvallisilla työmenetelmillä ja työolosuhteilla. Työntutkimusta tarvitaan yrityksissä muun muassa tavoitteiden asettamiseen, tuotannon suunnitteluun ja tasapainottamiseen sekä resurssien suunnitteluun ja kuormituksen selvittämiseen. Työntekijät hyötyvät työntutkimuksesta ja tuottavuuden kehittämisestä parempien ansioiden, turvallisten työmenetelmien ja työn jatkuvuuden kautta.

Lataa opas oheisesta linkistä Teknologiainfo Teknovan sivuilta.

 

Tulosta ja palkkaa

Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n julkaisussa käsitellään palkkaustapoja ja tulos- ja voittopalkkioita sekä niiden palkkahallinnollisia sovellutuksia. Palkitsemisen lisäksi julkaisussa käsitellään tuotannon kannalta kolmea keskeistä tuottavuus- ja kannattavuustekijää (tuotannon läpäisyaika, toimitusvarmuus ja työvoimakustannukset tuotetta kohti) ja näihin vaikuttavia asioita sekä yhteistoiminnan merkitystä tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Lataa opas oheisesta linkistä Teknologiainfo Teknovan sivuilta.