Työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja käyttökohteita

EK:n ja SAK:n tuottavuusasiantuntijaryhmän laatimaan julkaisuun on koottu Suomessa käytettäviä työntutkimuksen käsitteitä, menettelytapoja ja tulkintoja yritysten ja työpaikkojen nykypäivän tarpeisiin. Sen tarkoituksena on selkeyttää työntutkimuksen menettelytapojen tulkintoja ja antaa pohjaa yritys- ja työpaikkakohtaisten sovellusten tekemiseen.

Työntutkimuksen tavoitteena on parantunut tuottavuus, työhyvinvointi ja kannattavuus tehokkailla, taloudellisilla ja turvallisilla työmenetelmillä ja työolosuhteilla. Työntutkimusta tarvitaan yrityksissä muun muassa tavoitteiden asettamiseen, tuotannon suunnitteluun ja tasapainottamiseen sekä resurssien suunnitteluun ja kuormituksen selvittämiseen. Työntekijät hyötyvät työntutkimuksesta ja tuottavuuden kehittämisestä parempien ansioiden, turvallisten työmenetelmien ja työn jatkuvuuden kautta.

Lataa opas oheisesta linkistä Teknologiainfo Teknovan sivuilta.

Tulosta ja palkkaa

Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n julkaisussa käsitellään palkkaustapoja ja tulos- ja voittopalkkioita sekä niiden palkkahallinnollisia sovellutuksia. Palkitsemisen lisäksi julkaisussa käsitellään tuotannon kannalta kolmea keskeistä tuottavuus- ja kannattavuustekijää (tuotannon läpäisyaika, toimitusvarmuus ja työvoimakustannukset tuotetta kohti) ja näihin vaikuttavia asioita sekä yhteistoiminnan merkitystä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Julkaisun mallit ja ohjeet soveltuvat myös yleisesti teollisuuden käyttöön.

Lataa opas oheisesta linkistä Teknologiainfo Teknovan sivuilta.

 

 

Ergonomia

Ergonomian avulla parannetaan ihmisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia ja samalla järjestelmien tehokasta ja häiriötöntä käyttämistä. Ihmisen toimintaympäristön onnistunut kehittäminen vaatii laajaa kokonaiskäsitystä ergonomiasta. Fyysinen ergonomia – miten ihminen mahtuu tilaan ja voi vaivoitta tehdä työnsä. Kognitiivinen ergonomia – miten ihminen havaitsee ja ymmärtää laitteiden antaman tiedon ja kykenee käsittelemään laitteita ongelmitta. Organisatorinen ergonomia – tarkoittaa sitä, miten töitä järjestetään ja miten teknisiä järjestelmiä kehitetään ihmisille sopiviksi. Ergonomia-kirjan ensimmäisessä osassa on ergonomian yleisperiaatteet ja tietoa ihmisen rakenteesta ja toimintamekanismeista. Toisessa osassa on käsikirjatietoa ja ohjeita käytännön suunnitteluongelmien ratkaisemiseen. Kolmannessa osassa on ergonomian kehittämistapoja sekä keinoja edistää yhteistyötä ja kytkeä ratkaisut ennakoivasti suunnitteluprosesseihin. Kirjassa on laajasti huomioitu ergonomiaan liittyvät säädökset ja standardit. Lataa kirja oheisesta linkistä: Ergonomia (julkari.fi)