Artikkelit osiossa tarkastellaan tuottavuuteen ja kilpailukykyyn liittyviä teemoja. Sivujen sisältö muuttuu ajan mukana, mutta pidämme perusasiat esillä. Täältä löydät myös tuottavuus käsitteiden sisältömäärityksiä, sekä toimintojen kehityksen seurannaisvaikutuksia.

Mitä tuottavuus on, mihin sillä vaikutetaan ja miksi.