Kilpailukyky ja toimintaympäristö muodostuu yrityksissä useasta tekijästä, jotka voidaan jakaa sisäisiin- ja ulkoisiin tekijöihin. Yritys voi, ja sen pitää vaikuttaa sisäisiin tekijöihin jatkuvalla kehitystoiminnalla. Ulkoiset tekijät muodostuvat markkinoilta, joihin yrityksen on pääosin sopeuduttava tuottavuutta kehittämällä.

Globaalit markkinat ja kehitystrendit
teollisuusmaat
kehittyvät taloudet
kehitysmaat
Suomen kansantalous, vienti n. 40% bkt
Toimiala
yksityinen / julkinen
teollisuus / palvelut
Yritys
osasto, liiketoimintayksikkö
tiimi, solu, työryhmä
prosessit, työnkulku, materiaalivirta
työvaihe, toiminto
Asiakas ( kysyntä – tarjonta – jalostus )
tuotteet
palvelut
yrityksen asema arvoketjussa