Joutuisuuskoulutus järjestetään vuosittain

“Työn joutuisuus on työntekijän suorittama työmäärä aikayksikössä lyhyenä mittausaikana, johon ei sisälly taukoja” Joutuisuuden määritelmä kuvaa työskentelyn tehokkuutta jossa osatekijöinä on; työtaito, työintensiteetti  eli työliikkeiden nopeus sekä työolosuhteet.
Joutuisuus on osaamisen mittari. Väitteelle saadaan kantavuutta kun havainnoidaan joutuisuutta eri työpisteissä yrityksessä, todellinen työnopeus riippuu ensisijaisesti työtaidoista, jolla tarkoitetaan kykyä tehdä työ menetelmän mukaisesti. Työtaito on opittavissa ja tässä auttaa työnopastus. Joutuisuuden ja normaalisuoritustason sisällön tunteminen ja siihen vaikuttaminen on osa tuottavuuden kehittämistä sekä ergonomisesti oikein suunniteltuja työpaikkoja ja -välineitä.

Joutuisuuden ja elpymisen määritys, teemapäivä 14.11.2019 Orima-Tuote Oy, Orimattila

Joutuisuuden ja elpymisen määritys, teemapäivä  pidettiin 15.11.2018 ISKU OY, Lahti

Joutuisuuden ja elpymisen määritys, teemapäivä pidettiin 16.11.2017 Kemppi Oy, Lahti

Joutuisuuden ja elpymisen määritys, teemapäivä pidettiin 10.11.2016 Peikko Group Oy

Teemapäivä, tuottavuuskoulutus ajankohtaisesta aiheesta

Ajankohtaisen tuottavuus- tai kehitysteeman ympärille rakennettu koulutuspäivä – useita luennoitsijoita.
Opi, vaihda ajatuksia ja syvennä osaamistasi. Mukana yrityselämän kehityshakuisia henkilöitä erilaisista tehtävistä.

Mistä kilpailukyky on tehty? teemapäivä pidettiin 19.10.2016