Joutuisuus, käsitteenä ja kehityskohteena

Joutuisuus käsitteenä.

”Työn joutuisuus on työntekijän suorittama työmäärä aikayksikössä lyhyenä mittausaikana, johon ei sisälly taukoja”
Joutuisuuden määritelmä kuvaa työskentelyn tehokkuutta jossa osatekijöinä on; työtaito, työintensiteetti  eli työliikkeiden nopeus sekä työolosuhteet.

Joutuisuus on myös osaamisen mittari.

Joutuisuus on osaamisen mittari. Väitteelle saadaan kantavuutta kun havainnoidaan joutuisuutta eri työpisteissä yrityksessä. Todellinen työnopeus riippuu ensisijaisesti työtaidoista, jolla tarkoitetaan kykyä tehdä työ toistuvasti menetelmän mukaisesti. Työtaito on opittavissa ja tässä auttaa työnopastus. Joutuisuuden ja normaalisuoritustason sisällön tunteminen ja siihen vaikuttaminen on osa tuottavuuden kehittämistä sekä ergonomisesti oikein suunniteltuja työpaikkoja ja -välineitä. 

Aikatietous on menetelmätyön perusta.

Yksittäisen henkilön ja työpisteen tuottavuus rakentuu mm.

  • työmenetelmästä – miten ja millä välineillä työ tehdään, menetelmän standardisoinnista 
  • työnopastuksesta – menetelmän oikeasta toteuttamisesta
  • oppimisesta – tekijän ammattitaidosta ja harjaantumisesta
  • joutuisuudesta – työmenetelmän noudattamisesta ja työnteon sujuvuudesta

Aikatietojen avulla voidaan analysoida, verrata prosesseja ja menetelmiä, kehittää tuottavuutta. Aikatietoja tarvitaan:

  • myynnin tarjous- ja tuotehinnoittelussa
  • tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutoiminnoissa
  • tuotannon kuormitus- ja ajoitustoiminnassa
  • tehdastilojen, työpaikkojen ja menetelmien suunnittelussa
  • työnopastuksessa
  • palkkauksen perusteena ymv.

Joutuisuuden määritys työntutkimuksissa on mielletty vain välineeksi, jolla mitattu aika muutetaan normaaliajaksi. Näitä aikoja käytettiin vain urakkapalkkauksen perustana, jolloin joutuisuuskäsitekin leimautui vain palkkauksen tarpeisiin.

Joutuisuuden havainnoiminen ilman, että tehdään aikatutkimuksia on nopea ja tehokas tapa paljastaa tuotannon kehityskohteet sekä huonosti suunnitellut työpaikat ja menetelmät.

Joutuisuusharjoituksia, normaalijoutuisuus.

Joutuisuus kävelyharjoitus; muistisääntö 3 sek aikana kävellään 4 m tai 5 askelta ( a 0,80 m ). Tätä voi myös soveltaa työnmittauksissa, jolloin liikenopeudelle saadaan työpisteeseen oma tarkistusmittaus. Vastaa kävelyn joutuisuussääntöä, normaalijoutuisuus on 4,8 km / tunti, tasaisella alustalla ilman taakkaa.